رب گوجه ، کنسانتره انار
شرکت سیاب
رب اسپتیک
رب اسپتیک
رب اسپتیک
قبل
بعدی

فرآیند تولید کنسانتره انار

فرآیند تولید کنسانتره انار
فرآیند کنسانتره نمودن میوه دارای مراحل مختلفی می‌باشد که به تولید کنسانتره با کیفیت منجر می‌شود در زیر به معرفی این مراحل به ترتیب می‌پردازیم:

ماده‌ی خام و یا میوه وارد کارخانه می‌شود.
شستشو انجام می‌گیرد.
جداسازی‌های لازم بسته به هر میوه انجام می‌شود که از جمله‌ی آنها می‌توان به جداسازی پوسته‌ی انار از دانه اشاره نمود.
جداسازی دانه‌های انار از هسته‌ی آن انجام می شود.
عمل گرم نمودن به منظور جلوگیری از قهوه‌ای شدن و یا تغییرات آنزیمی که منجر به تغییر رنگ آبمیوه می‌شود صورت می‌گیرد.
پرس کردن به منظور خارج نمودن آبمیوه از فرمانتاسیون انجام می شود.
مرحله‌ی بعدی مرحله‌ی آروما گیری می‌باشد که قبل از عمل تغلیظ و یا شفاف سازی انجام می‌شود.
مرحله‌ی شفاف سازی منجر به شفاف شدن و بدون رنگ شدن آبمیوه می‌شود، به این طریق که آب میوه از لخته آن با استفاده از ایجاد تفاوت دما جدا می‌گردد.
فیلتراسیون مرحله‌ای است که به وسیله‌ی فیلترهای سرامیک و یا خلاء امکان پذیر می‌باشد.
کنسانتره یا تغلیظ کردن که مرحله‌ی آخر تولید کنسانتره است و به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و در آخر آب میوه را به پودر تبدیل می‌کند.